Generalforsamling

 

Naivistisk Kunstforening

 

 

Generalforsamlingen blev afholdt

20. september 2018

i Brenderup Forsamlingshus

Brenderupvej 22, 5464 Brenderup

 

 

Regnskab

 

Referat