Generalforsamling

 

Naivistisk Kunstforening

 

 

Generalforsamlingen blev afholdt

21.september 2017

i Brenderup Forsamlingshus

Brenderupvej 22, 5464 Brenderup

 

 

Referat

 

Regnskab