Bestyrelsen

Naivistisk Kunstforening

Bestyrelsen


FORMAND

Annegrete Schimmer

8600 Silkeborg


SEKRETÆR

Karen Jensen

5580 Nr. Aaby


BESTYRELSESMEDLEM

Ingrid Sandø

8700 Horsens


NÆSTFORMAND/

REDAKTØR

Karen Løhndorf

7000 Fredericia


BESTYRELSESMEDLEM

Johnny Gilberg

7000 Fredericia


SUPPLEANT

Pia Rosenlund Jensen

5000 Odense C

KASSERER

Ellen Marie Stounberg

5500 Middelfart


BESTYRELSESMEDLEM

Kirsten Stevn

5610 Assens