Bestyrelsen

Naivistisk Kunstforening

Bestyrelsen

 

FORMAND

Annegrete Schimmer

8600 Silkeborg

 

SEKRETÆR

Karen Jensen

5580 Nr. Aaby

 

BESTYRELSESMEDLEM

Ingrid Sandø

8700 Horsens

 

NÆSTFORMAND/

REDAKTØR

Karen Løhndorf

7000 Fredericia

 

BESTYRELSESMEDLEM

Johnny Gilberg

7000 Fredericia

 

SUPPLEANT

Pia Rosenlund Jensen

5000 Odense C

KASSERER

Ellen Marie Stounberg

5500 Middelfart

 

BESTYRELSESMEDLEM

Kirsten Stevn

5610 Assens