Bestyrelsen

Naivistisk Kunstforening

Bestyrelsen


FORMAND

Annegrete Schimmer

8600 Silkeborg


SEKRETÆR

Karen Jensen

5580 Nr. Aaby


BESTYRELSESMEDLEM

Pia rosenlund Jensen

5000 Odense C

NÆSTFORMAND/

REDAKTØR

Karen Løhndorf

7000 Fredericia


BESTYRELSESMEDLEM

Johnny Gilberg

7000 FredericiaSUPPLEANT

Mogens Christensen

5580 Nørre AabyKASSERER

Ellen Marie Stounberg

5500 Middelfart


BESTYRELSESMEDLEM

Kirsten Stevn

5610 Assens